Δωμάτια

Φωτογραφία από ένα από τα δωμάτια του κέντρου αποτοξίνωσης και απεξάρτησης από εθισμούς Πνοή Στη Ζωή.